Aangifte sportongeval

Bij sportongevallen gebeurt de aangifte enkel nog online via onze gemeenschappelijke polis. Daarom dient u het aangifteformulier af te printen en rubriek 2 tem 7 in te vullen.

 

LET OP :
* Het geneeskundig getuigschrift moet zeker worden ingevuld.
* Duidelijke vermelding van de blessure (spierscheur, peesscheur, verzwikking, breuk, etc.) en waar (been, knie, schouder, etc.) en aan welke kant (links of rechts).
* Vermelding van emailadres en/of telefoonnummer van de verzekerde voor het geval er nog vragen zijn.

 

Deze ingevulde documenten bezorgt u dan bij :
Vrolix Johan
Kallerstraat 16
3950 Bocholt
0498/10.97.96.