overlijden Jan Heynickx

Met droefheid melden wij u het overlijden van Jan Heynickx. Jan was de vader en schoonvader van Carla en Paul Ceyssens, en dus eveneens de grootvader van Jorn en Lennert Ceyssens.

Op woensdag 12 januari 2022 kan er tussen 19u00 en 20u00 een laatste groet gebracht worden bij Uitvaartzorg Vanhove, Brogelerweg 24, 3950 Bocholt.

Schriftelijk condoleren is ook mogelijk: Familie Heynickx-Brankaert, p/a Brogelerweg 24 te 3950 Bocholt.