UPDATE: Nieuwe handbalregels voor Dummies

Nieuwe spelregels voor Dummies

Onze sport staat niet stil. Door continu overleg wordt er aan de regels geschaafd. Daarom zullen er vanaf dit seizoen weer enkele wijzigingen of toevoegingen zijn aan de bestaande regels: op de Olympische Spelen in Rio werden deze alvast toegepast.

Hieronder een kort overzicht, zodat elke amateur-scheidsrechter (op en naast het veld) mee is. Ga even rustig zitten en lees het door. Op papier is het moeilijker dan in het echt!

Je kan ook hier klikken om het document te downloaden!

1. BLAUWE KAART :
Wanneer je deze ziet verschijnen, geven de scheidsrechters aan dat er zeker een VERSLAG zal opgemaakt worden over de speler die net een rechtstreekse rode kaart (diskwalificatie) heeft gekregen (bv. spelbederf, gewelddaad, belediging). De automatische schorsing (DRA) voor bijvoorbeeld spelbederf in de laatste minuut bij een spannende tussenstand bestaat NIET meer.

 

2. LAATSTE 30 SECONDEN :
In plaats van deze DRA is er een nieuwe richtlijn, die enkel geldt in de laatste 30 seconden van de speeltijd, al dan niet in de 2e periode van een verlenging. We gaan hieronder uit van een fictief opbouwend voorbeeld, waarvoor deze regel het meest in gebruik is genomen (andere situaties zijn mogelijk, de stand is geen criterium meer).

Zwanzegem (Z) maakt 8 seconden voor tijd gelijk (25-25) tegen Bocholt. Roel (Bocholt) staat op de middenstip te wachten om op te zetten en Damian staat op dat moment alleen aan de linkerkant aan de middellijn.

a) De speler Z9 van Zwanzegem slaat de bal voor Roel zijn handen weg:
--> Rode (en géén blauwe) kaart voor Z9 en STRAFWORP voor Bocholt

b) Roel vangt de bal op de middenstip, er wordt gefloten en voor hij kan passen, trekt Z3 langs achter aan de arm van Roel:
Rode en blauwe kaart voor Z3 (gevaarlijke overtreding) en STRAFWORP voor Bocholt

c) Roel vangt de bal op de middenstip, er wordt gefloten en hij wil passen  naar de intussen vrijgelopen Damian. Maar zijn pas wordt op 2 meter afstand van de middenstip geblokt door speler Z9:
Tijdstraf voor Z9 wegens niet respecteren van 3 meter afstand bij beginworp en vrije worp ergens aan de middellijn (Roel had ook iets anders met de bal kunnen doen) is hier de redenering en dus geen strafworp.

d) Roel past na fluitsignaal vanop de middenstip naar Damian maar verzorger ZZ van Zwanzegem onderschept deze pas op het veld of nog: speler Z8 maakt opzettelijk wisselfout om het spel te onderbreken:
Rode én blauwe kaart voor ZZ/Z8 en STRAFWORP voor Bocholt

e) Damian kan op pas van Roel alleen op doel afgaan maar wordt hard langs achter geduwd door speler Z13 en verliest zo de bal:
Rode en blauwe kaart voor Z13 (wegens gevaarlijke overtreding) en STRAFWORP voor Bocholt

f) Damian valt na de duw maar krijgt de bal nog tot bij Bartosz, die ook alleen voor doel staat:

 • Bartosz scoort: doelpunt Bocholt (voordeel). Z13 krijgt rode en blauwe kaart
 • Bartosz scoort niet: ondanks het voordeel: STRAFWORP voor Bocholt. Rode en blauwe kaart voor Z13
 • Bartosz past nog naar Andreas: scheidsrechters moeten onmiddellijk het spel onderbreken (mogen dus geen verder voordeel laten). STRAFWORP voor Bocholt. Rode en blauwe kaart voor Z13

 

3. KEEPER ALS VELDSPELER :
De oude regeling blijft van kracht: keeper wisselt met speler, die vestje in de juiste kleur over shirt draagt en mee in aanval gaat maar ook als keeper mag spelen (‘vliegende keeper’).

Bijkomende mogelijkheid: de keeper wisselt voor een veldspeler zonder vestje. MAAR:

 1. Zonder vestje mag geen enkele veldspeler de cirkel in nadat zijn/haar team de bal verloren heeft, de cirkel in. Doet hij/zij dit toch, met de bedoeling er voordeel uit te halen (bvb een bal te onderscheppen of een doelpunt te verhinderen), komt er bestraffing van de speler
 2. Wordt door het betreden van de cirkel een open doelkans/doelpunt verhinderd, komt er naast de bestraffing ook een strafworp voor de andere ploeg met een keeper in de goal natuurlijk.
 3. Wanneer er bij dergelijk frequent wisselen keeper-veldspeler een wisselfout begaan wordt en het niet duidelijk is wie de wisselfout gemaakt heeft, dan kan nu ook de keeper op het veld als schuldige aangewezen worden. 
 4. Voor een uitworp (‘keeperbal’) moet er terug een (vliegende) keeper het veld op. Time-out is hierbij niet verplicht
 5. UITZONDERING: normaal mag bij een nog uit te voeren worp na het eindsignaal niemand van het verdedigende team meer wisselen. Speelt het verdedigende team op dat ogenblik met 7 veldspelers, dan mag een veldspeler wel voor een (vliegende) keeper gewisseld worden

 

4. PASSIEF SPEL :
Hier komt er een EXTRA criterium bij: na het tonen van het waarschuwingsteken voor passief spel, krijgt het aanvallende team een MAXIMUM van 6 passen om tot een shot op doel te komen.

 1. Een pas is wanneer speler A1 de bal past en zijn ploegmaat A2 hem ZONDER onderbreking kan vangen.
  • Onderbrekingen zijn bv. een onderschepping van een verdediger tot over de zijlijn, een hoekworp, een blok of een vrijworp omdat er een fout op A1 gebeurde waardoor de bal niet goed bij A2 terecht kwam
 2. Een inworp aan de zijlijn, een hoekworp en een vrijworp tellen ook als pas
 3. Komt er na deze maximum toegelaten 6e pas geen shot, al dan niet na dribbel of 3 stappen, wordt de aanval afgefloten
 4. Gebeurt op deze shotter na 6 passen een fout of gaat de bal na het blok over de zijlijn of de achterlijn, wordt een bijkomende pas (in dit geval vrijworp, hoekworp, inworp) toegestaan vooraleer een shot moet komen (deze worp moet dus niet rechtstreeks op doel)
 5. BELANGRIJK: de oude regels blijven gelden!
  • Zet de aanvallende ploeg geen duidelijke acties naar goal in, kan er ook na bv. 3 passen al afgefloten worden
  • Passief spel vervalt als de bal terug bij de aanvallende ploeg komt NADAT de bal doelman of doel geraakt heeft OF als er een bestraffing van de verdedigende ploeg gebeurt.

 

5. GEKWETSTE SPELER (voorlopig enkel BENE-League) :
Deze regel is er gekomen om onnodig tijdverlies te voorkomen, maar zeker ook om geveinsde blessures tegen te gaan die dienen om het eigen team te bevoordelen of het ander team duidelijk te benadelen.

Als een speler op het veld (aanvaller of verdediger) gekwetst is en in de ogen van de scheidsrechter OVERduidelijk direct verzorging OP het veld nodig heeft (of dit zo aangeeft óf veinst): er wordt direct time-out gegeven.

 1. De scheidsrechters maken het gebaar naar de bank dat er verzorging moet komen.
  • De verzorger/coach/dokter/etc. is VERPLICHT om het veld op te komen en verzorging te bieden.
  • Wordt dit geweigerd, volgt er een bestraffing van de official.
 2. De verzorgde speler MOET het veld verlaten en kan pas na 3 aanvallen van zijn eigen team terug het veld opkomen.
  • ​Een andere speler mag in plaats het veld op.
  • Een aanval telt vanaf het moment het balbezit duidelijk voor zijn team is (ook als de aanval verder gaat).
  • Indien hij eerder het veld opkomt: wisselfout en dus tijdstraf
  • Indien hij weigert het veld te verlaten: tijdstraf
  • Als de gekwetste speler zelf een tijdstraf krijgt (bv. gekwetste verdediger, naduwen door gekwetste aanvaller) mag hij na de tijdstraf gewoon het veld op; dan telt de regel van 3 aanvallen niet
  • De regel van 3 aanvallen vervalt ook bij het begin van een volgende speelhelft/verlenging en ook bij eventuele strafworpen na verlengingen.
  • UITZONDERINGEN:
   • De blessure is het gevolg van een fout door de tegenstander die hiervoor bestraft is.
   • Wanneer de doelman een bal op zijn hoofd krijgt binnen zijn doelgebied; dus niet erbuiten en ook niet wanneer hij omwille van zijn eigen acties geblesseerd geraakt.

Bij een blessure die minder ernstig is, kan op een geschikt moment nog altijd een time-out gegeven worden. Indien de speler behandeling naast het veld kan krijgen of toch gewoon verder kan, hoeven alle bovenstaande procedures ook niet toegepast. Het verlaten van het speelveld of het verder gaan moeten dan wel onmiddellijk gebeuren.

De ‘drie aanvallen’ worden door de waarnemer aan tafel bijgehouden. Daarom wordt dit voorlopig enkel in de BENE-League toegepast.